Ordin de restricţie pentru partenerii violenţi


Agresorii membrilor familiei vor fi obligaţi să părăsească domicilul comun şi să despgubească victimele.

Persoana agresată mai poate cere ordin de restricţie, care prevede păstrarea distanţei de minimum 200 de metri faţă de persoana vătămată şi interzicerea oricărui contact telefonic pe o perioadă de cel mult doi ani.

Legea mai prevede şi amendarea agresorului care încearcă să pătrundă în adăpostul victimei. Amenda este de 500- 1.000 de lei.

Introducerea ordinului de restrictie a fost motivata de catre initiatorii proiectului de lege prin faptul ca „desi Codul penal prevede la art. 1181 masura de siguranta a interzicerii de a reveni in locuinta familiei pe o perioada de pana la 2 ani, aceasta se poate lua numai in urma condamnarii agresorului la o pedepsa privativa de libertate de cel putin un an si daca acesta constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei”……”Insa, pana la pronuntarea condamnarii agresorului, nu exista nicio alta masura de protectie de care sa poata beneficia victima”, se arata in expunerea de motive la proiectul de lege.  Interzicerea oricarui contact cu victima agresiunii

Conform proiectului de lege adoptat de Senat, ordinul de restrictie reprezinta o masura de siguranta speciala prin care instanta de judecata poate impune agresorului interzicerea oricarui contact telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod,  cu victima. Totodata, acesta poate fi obligat sa urmeze un program de consiliere psihologica si de reintegrare sociala, inclusiv prin centrele de asistenta a agresorilor familiali. In plus, proiectul mai prevede ca instanta poate lua si alte masuri pentru inlaturarea oricarui pericol iminent.

Masura ordinului de restrictie va putea fi luata la cererea victimei sau din oficiu, de catre instanta de judecata, daca exista date sau indicii ca agresorul poate savarsi o alta infractiune indreptata impotriva membrilor familiei si daca ramanarea acestuia in proximitatea victimei si a celorlalti membri ai familiei prezinta un pericol social.  Instanta va solutiona cererile in 24 de ore

In forma adoptata de Senat, proiectul de lege stabileste ca instanta va emite ortdinul de restrictie „in regim de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de 24 de ore de la primirea cererii.” Ordinul se va dispune cu titlul provizoriu, pana la data ramanerii definitive si irevocabile a unei condamnari pentru o infractiune privind violenta in familie.  In plus, proiectul prevede ca instituirea ordinului de restrictie poate fi dispusa de catre instanta, chiar daca agresorul este titular al dreptului de proprietate.

Protectia victimelor prin mijloace de drept civil  Proiectul de lege introduce, totodata, o noua sectiune, in cadrul Legii nr. 217/2003, care vizeaza protectia victimelor violentei in familie prin mijloace civile.

Astfel, victima va avea dreptul sa se adreseze instantei judecatoresti pentru a obtine un ordin de protectie cu caracter provizoriu. Instanta va putea sa decida evacuarea agresorului si luarea unor masuri temporare cu privire la incredintarea copiilor minori, la obligatia de intretinere si la prestatiile sociale.

Cererile vor fi scutite de taxa de timbru, iar victima va beneficia de asistenta juridica gratuita. Acestea se vor judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Instanta va fi obligata sa se pronunte in cel mult 3 zile de la primirea cererii.

Reclame

ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI ,CAND UNUL DINTRE SOTI ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE.


 

Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate

– Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea  că are domiciliul în străinătate şi copie xerox;
– Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
– Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
– Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi :
a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
   În situaţia în care aceste acte sunt emise şi eliberate de autorităţile competente din străinătate, ele trebuie să fie apostilate cu Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 sau după caz, să fie supralegalizate de autorităţile competente.
–  Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „
Se poate căsători
Precizări:
– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)
– În cazul în care cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificari intervenite în satutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.
Avocat Alice Strecheanu TELEFON 0040723231413

Unde vor fi depuse actele de divort si implicit unde se va desfasura procesul de divort a unui Cetatean Roman cu domiciliul in strainatate (fara buletin de Romania) casatorit la ambasada Romaniei?


Normele referitoare la competenta jurisdictionala interna se regasesc in materia civila in art. 607 din Codul de Procedura Civila:
Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, iar cand paratul nu isi are domiciliul in tara, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul.”
Regulamentul nr. 2201/2003 contine dispozitii referitoare la litigiile cu element de extraneitate in relatie cu un stat membru si anume competenta exclusiva de fond in materie civilia.
Astfel, conform articolului 3 din Regulament sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul instantele judecatoresti din statul membru pe teritoriul caruia se afla:
 • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
 • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
 • resedinta obisnuita a paratului sau
 • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
 • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.
Astfel, in baza articolului 3, alineatul 1, litera A, oricare dintre soti poate introduce o cerere de divort daca pe teritoriul Romaniei se afla, fie:
 • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
 • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
 • resedinta obisnuita a paratului sau
 • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
 • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.
In cazul in care sotii doresc sa divorteze nu se regasesc in niciuna din situatiile enumerate anterior (prevazute de art. 3, alineatul 1, litera A) dar au ambii cetatenie romana, pot atrage competenta instantelor de judecata din Romania in baza dispozitiilor art. 3, alineatul 1, litera B din Regulament.
In ipoteza in care nu exista cetatenie comuna sau domiciliu comun, relatiile personale sau patrimoniale dintre soti sunt supuse legii statului pe teritoriul caruia au sau au avut resedinta comuna sau cu care intretin in comun cele mai stranse legaturi.
Avocat Alice Strecheanu  TELEFON  0040723231413
Published in: on octombrie 26, 2017 at 11:23 AM  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Exequator-despre aceasta procedura si importanta Traducerilor autorizate


Aveti de efectuat un exequator,adica o hotarire definitiva si irevocabila pronuntata in strainatate si care trebuie recunoscuta pe teritoriul Romaniei?

Atunci trebuie sa va adresati cu prioritate unui traducator autorizat !

Puteti incerca o varianta rapida,ieftina si de inalta calitate ,realizind traducerile la:

<a href=’http://etraduceri.net/servicii.html’>traduceri autorizate</a>

Pentru a pregati actele necesare procedurii exequator,va trebui sa traduceti hotaririle emise in strainatate  la un traducator autorizat (de obicei fiecare traducator autorizat colaboreaza cu un notar ,care  va legaliza traducerile respective) .

Dupa ce ati tradus  si legalizat toate actele ,puteti sa apelati la un avocat,care in baza unei procuri speciale de reprezentare,va efectua pentru dumneavoastra procedura exequator.Avocat Alice Strecheanu-TEL   0040723231413

Este foarte important traducatorul autorizat,

<a href=’http://etraduceri.net’>traducere</a&gt;,

deoarece,in functie de profesionalismul,acuratetea si rapiditatea acestuia depinde si timpul in care se poate efectua procedura de recunoastere a hotaririlor straine pe teritoriul Romaniei.

Am tradus foarte multe hotariri prin intermediul <a href=’http://etraduceri.net/servicii.html’>traduceri autorizate</a> si acestea s-au dovedit a fi exacte ,efectuate la preturi reduse si in timp foarte scurt.

In momentul in care aveti toate actele necesare inceperii procedurii exequator,alegeti cu grija avocatul care sa va reprezinte .Acesta trebuie sa stie exact pasii care trebuiesc urmati si modalitatea efectuarii tuturor actelor necesare recunoasterii pe teritoriul Romaniei a hotaririi date in strainatate.

Iata pasii pe care va trebui sa-i urmati in demersul recunoasterii unei hotariri straine pe teritoriul Romaniei:

Pasul 1. Traducerea autorizata si legalizata la notar a tuturor hotaririlor date in strainatate,precum si a procurii speciale de reprezentare de catre o persoana aflata pe teritoriul Romaniei.

Pasul 2.Intocmirea actiunii de recunoasterea a hotaririlor date in strainatate pe teritoriul Romaniei.

Pasul 3.Depunerea actiunii la instanta competenta,insotita de hotarirea a carei recunoastere se cere,precum si de procura speciala de reprezentare(in original si copie,tradusa si legalizata) .Se va atasa taxa de timbru si de timbru judiciar.

Pasul 4.Reprezentarea dumneavoastra de catre o persoana din tara,prin procura speciala,in fata tuturor autoritatilor .(Procura speciala va fi tradusa si legalizata la un traducator autorizat <a href=’http://etraduceri.net/tarife.html’>traduceri legalizate</a>)

Pasul 5.Primirea de catre mandatat a intregii corespondente adresate titularului actiunii(pentru a elimina  procedura de comunicare cu strainatatea),toate comunicarile fiind facute la domiciliul mandatatului din Romania .

Pasul 6.Legalizarea cu mentiunea definitiva si irevocabila a hotaririi de recunoastere.

Pasul 7.Transcrierea sau inscrierea dupa caz ,la Starea civila, a hotaririi de recunoastere .

Published in: on octombrie 26, 2017 at 11:21 AM  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania


 -domiciliul in Romania;
– locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;
-centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
– persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
  Autoritatea fiscala competenta va analiza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata si va stabili daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta fiscala a celuilalt stat potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoana fizica rezidenta fiscal in Romania.

  In termen de 30 de zile de la depunerea formularului, daca este cazul,autoritatea fiscala va notifica persoana fizica daca aceasta are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania. In cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.
   wallet-full-money_~IS172-021
  Published in: on octombrie 26, 2017 at 11:16 AM  Lasă un comentariu  
  Tags: , , , , , , , , , , , ,

  Exequator- in Noul Cod de procedura civila


  Executarea hotărârilor străine

  Art. 1103

  Condiţiile încuviinţării executării

  (1) Executarea hotărârii străine se încuviinţează cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1.095, precum şi a celei ca hotărârea să fie executorie potrivit legii statului de sediu al instanţei care a pronunţat-o.

  (2) Dispoziţiile art. 1.096 şi 1.097 sunt aplicabile în mod corespunzător şi cererii de încuviinţare a executării.

  Recunoaşterea hotărârilor străine

  Art. 1094

  Recunoaşterea de plin drept

  Hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare.

  Art. 1095

  Condiţiile recunoaşterii

  (1) Hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la art. 1.094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  a) hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;

  b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fără însă a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al respectivei jurisdicţii;

  c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea.

  (2) Dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că părţii în cauză i-a fost înmânată în timp util atât citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.

  (3) Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.

  Art. 1096

  Motivele de refuz al recunoaşterii

  (1) Recunoaşterea hotărârii străine poate fi refuzată pentru oricare dintre următoarele cazuri:

  a) hotărârea este manifest contrară ordinii publice de drept internaţional privat român; această incompatibilitate se apreciază ţinându-se seama, în special, de intensitatea legăturii cauzei cu ordinea juridică română şi de gravitatea efectului astfel produs;

  b) hotărârea pronunţată într-o materie în care persoanele nu dispun liber de drepturile lor a fost obţinută cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidenţei legii aplicabile conform dreptului internaţional privat român;

  c) procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instanţelor române sau se află în curs de judecare în faţa acestora la data sesizării instanţei străine;

  d) este inconciliabilă cu o hotărâre pronunţată anterior ei în străinătate şi susceptibilă de a fi recunoscută în România;

  e) instanţele române aveau competenţa exclusivă pentru judecarea cauzei;

  f) a fost încălcat dreptul la apărare;

  g) hotărârea poate face obiectul unei căi de atac în statul în care a fost pronunţată.

  (2) Recunoaşterea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că instanţa care a pronunţat hotărârea străină a aplicat o altă lege decât cea care ar fi fost determinată de dreptul internaţional privat român, afară numai dacă procesul priveşte starea civilă şi capacitatea unui cetăţean român, iar soluţia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române.

  Art. 1097

  Neexaminarea pe fond

  Cu excepţia verificării condiţiilor prevăzute la art. 1.095 şi 1.096, instanţa română nu poate proceda la examinarea în fond a hotărârii străine şi nici la modificarea ei.

  Published in: on decembrie 12, 2016 at 10:21 AM  Lasă un comentariu  

  Unde vor fi depuse actele de divort si implicit unde se va desfasura procesul de divort a unui Cetatean Roman cu domiciliul in strainatate (fara buletin de Romania) casatorit la ambasada Romaniei?


  Normele referitoare la competenta jurisdictionala interna se regasesc in materia civila in art. 607 din Codul de Procedura Civila:
  Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, iar cand paratul nu isi are domiciliul in tara, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul.”
  Regulamentul nr. 2201/2003 contine dispozitii referitoare la litigiile cu element de extraneitate in relatie cu un stat membru si anume competenta exclusiva de fond in materie civilia.
  Astfel, conform articolului 3 din Regulament sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul instantele judecatoresti din statul membru pe teritoriul caruia se afla:
  • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
  • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
  • resedinta obisnuita a paratului sau
  • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
  • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.
  Astfel, in baza articolului 3, alineatul 1, litera A, oricare dintre soti poate introduce o cerere de divort daca pe teritoriul Romaniei se afla, fie:
  • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
  • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
  • resedinta obisnuita a paratului sau
  • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
  • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.
  In cazul in care sotii doresc sa divorteze nu se regasesc in niciuna din situatiile enumerate anterior (prevazute de art. 3, alineatul 1, litera A) dar au ambii cetatenie romana, pot atrage competenta instantelor de judecata din Romania in baza dispozitiilor art. 3, alineatul 1, litera B din Regulament.
  In ipoteza in care nu exista cetatenie comuna sau domiciliu comun, relatiile personale sau patrimoniale dintre soti sunt supuse legii statului pe teritoriul caruia au sau au avut resedinta comuna sau cu care intretin in comun cele mai stranse legaturi.
  Published in: on octombrie 28, 2015 at 12:49 PM  Comments (1)  
  Tags: , , , , , , , , , , , , ,

  ACTELE NECESARE LA INREGISTRAREA CASATORIEI ,CAND UNUL DINTRE SOTI ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL IN STRAINATATE.  Actele necesare pentru cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate

  – Paşaport românesc pe care să fie trecută menţiunea  că are domiciliul în străinătate şi copie xerox;
  – Certificatul de naştere în original şi în copie xerox
  – Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română
  – Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei  anterioare dacă este cazul. Aceste acte pot fi :
  a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi în copie xerox
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi copie xerox
     În situaţia în care aceste acte sunt emise şi eliberate de autorităţile competente din străinătate, ele trebuie să fie apostilate cu Apostilla  Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 sau după caz, să fie supralegalizate de autorităţile competente.
  –  Certificatul medical privind starea sănătăţii(prenupţial). Certificatul medical este valabil 14zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „
  Se poate căsători
  Precizări:
  – Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă a cetăţeanului român , cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)
  – În cazul în care cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate este născut în România şi au intervenit schimbări cu privire la numele de familie şi prenume precum şi în statutul său civil(căsătorie , divorţ, încetarea căsătoriei prin decesul soţului), are obligaţia legală să solicite mai întâi  reglementarea acestor modificari intervenite în satutul său civil şi  apoi să depună declaraţia de căsătorie.

  Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania   -domiciliul in Romania;
   – locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale;
   -centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
   – persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
   Autoritatea fiscala competenta va analiza indeplinirea conditiilor de rezidenta in functie de situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata si va stabili daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta fiscala a celuilalt stat potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoana fizica rezidenta fiscal in Romania.

   In termen de 30 de zile de la depunerea formularului, daca este cazul,autoritatea fiscala va notifica persoana fizica daca aceasta are obligatie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din Romania. In cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.
    wallet-full-money_~IS172-021