Inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii – documentatie necesara


Pentru a putea sa-si desfasoare activitatea, societatea comerciala trebuie sa indeplineasca anumite formalitati, printre care se numara inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii.

Documentele necesare

Pentru indeplinirea formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului, trebuie depuse urmatoarele documente:
1. Cererea de inregistrare (original);

2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);

3. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);

4. Actul constitutiv (original);

5. Dovezile privind sediul social/secundar (copie);

6. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);

8. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

9. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);

10. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);

11. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul/ resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

12. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca: – persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1 – original); – persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2 – original).

13. Daca este cazul: – actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public); – hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public); – mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public); – avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); – imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

14. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciara de timbru, in original;
– timbre judiciare;
– taxele de registru;
– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata, forma autentica a actului constitutiv este obligatorie doar daca printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren. In celelalte cazuri, este suficienta darea de data certa, acordata in conditiile legii, de catre notarul public sau de catre serviciul de asistenta din cadrul ORC, atestarea de catre avocat in conditiile Legii nr. 51/1995 sau incheierea actului sub semnatura privata.

Dovezile privind sediul social / secundar se pot face, dupa caz, cu:
– contract de vanzare-cumparare, intabulat;
– contract de schimb, intabulat;
– contract de inchiriere;
– contract de subinchiriere;
– contract de concesiune, intabulat;
– contract de leasing imobiliar;
– contract de comodat, in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat;
– contract de donatie, in forma autentica, intabulat;
– contract de uz;
– contract de uzufruct;
– extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere – pentru oricare din actele prevazute ca dovada de sediu (inclusiv in cazul aportului la capitalul social la constituirea societatii, pe numele asociatului care aporteaza);
– certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate;
– certificat de mostenitor;
– act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, intabulat*;
– hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata*) sau folosinta/uzufructul;
– hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata*
– proces verbal de receptie a constructiei, intabulat*;
– act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite;
– contract de asistenta juridica privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului conform art. 3 alin. (1) lit. h) si i) din Legea nr. 51/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social se pot face, dupa caz:
– pentru aporturile in numerar prin foaie de varsamant, ordin de plata sau chitanta CEC;
– pentru aporturile in natura subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); daca este cazul, si raportul de evaluare a bunurilor intocmit de persoanele autorizate in conditiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu in cazul SRL cu asociat unic.

Declaratiile date pe propria raspundere de catre persoanele care, potrivit legii, au aceasta obligatie, pot fi facute in forma autentica de notarul public, in forma atestata de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata, sau cu darea de data certa prin serviciile de asistenta din cadrul ORC.

Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii se depun la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura.

Anunțuri
Published in: on Mai 23, 2008 at 9:15 AM  Comments (1)  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2008/05/23/inregistrarea-in-registrul-comertului-si-autorizarea-functionarii-documentatie-necesara/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLasă un comentariu

  1. Cazierele Fiscale se obtin de la Registrul Comertului Bucuresti, completand formularul de tip cerere.
    Sa mai mentionam si despre faptul ca trebuie completata si Anexa 2 – privind vectorul Fiscal, unde se declara societatea platitoare sau neplatitoare de TVA si se alege tipul de impozitare(16% pe profit sau 2,5% pe venit).

    Enjoy bloging! 🙂


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: