LEGE nr.79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – În înţelesul prezentei ordonanţe, noţiunile de mai jos se definesc astfel:
a) Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.
b) Francizorul este un comerciant care:
– este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciză;
– conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
– asigură beneficiarului o pregătire iniţială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
– utilizează personal şi mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării şi inovaţiei, asigurând dezvoltarea şi viabilitatea produsului.
c) Beneficiarul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză, aşa cum este ea definită de către francizori.
d) Know-how este ansamblul formulelor, definiţiilor tehnice, documentelor, desenelor şi modelelor, reţelelor, procedeelor şi al altor elemente analoage, care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs.
e) Reţeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum şi pentru dezvoltarea producţiei şi distribuţiei unui produs sau serviciu.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II
Norme privind relaţiile dintre părţi. Relaţiile
precontractuale, contractuale, postcontractuale”

4. Titlul „Secţiunea I – Relaţiile precontractuale; relaţiile postcontractuale” se elimină.

5. Articolul 3 alineatul 3 – partea introductivă – se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Francizorul se obligă să furnizeze beneficiarului informaţii despre:”

6. Titlul „Secţiunea a II-a – Contractul de franciză” se elimină.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – Contractul de franciză trebuie să cuprindă următoarele clauze:
– obiectul contractului;
– drepturile şi obligaţiile părţilor;
– condiţiile financiare;
– durata contractului;
– condiţiile de modificare, prelungire şi reziliere.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. – Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor contractuale şi îi va acorda un termen rezonabil de remediere.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. – La încetarea relaţiilor contractuale, relaţiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurenţe loiale.

Francizorul poate să impună obligaţii ferme fostului beneficiar, asigurând astfel protejarea caracterului confidenţial al afacerii şi, în special, neutilizarea know-how de către o reţea concurentă.”

10. Titlul „Secţiunea a III-a – Contractul de exclusivitate” se elimină.

11. Titlul „Secţiunea a IV-a – Raporturile dintre părţi în reţeaua de franciză” se elimină.

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – În temeiul relaţiilor contractuale cu beneficiarii săi, francizorul va întemeia o reţea de franciză, care trebuie exploatată astfel încât să permită păstrarea identităţii şi renumelui reţelei pentru care francizorul este garant.”

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. – Reţeaua de franciză este formată din francizor şi beneficiari. Prin organizare şi dezvoltare, reţeaua de franciză trebuie să contribuie la ameliorarea producţiei şi/sau distribuţiei de produse şi/sau de servicii.”

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – Publicitatea pentru selecţionarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate şi să nu conţină informaţii eronate.”

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. – Documentele publicitare care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui beneficiar vor trebui să fie obiective şi verificabile.”

16. Articolul 16 se abrogă.

17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. – Francizorul selecţionează beneficiarul care face dovada competenţelor solicitate, respectiv: calităţi manageriale şi capacitate financiară pentru exploatarea afacerii.

Francizorul, în calitate de iniţiator şi garant al reţelei de franciză, trebuie să vegheze la păstrarea identităţii şi a reputaţiei reţelei de franciză.”

18. Titlul „CAPITOLUL IV – Sancţiuni şi contravenţii” se elimină.

19. Articolul 18 se abrogă.

20. Titlul „CAPITOLUL V – Dispoziţii finale” se elimină.

21. Articolele 19 şi 20 se abrogă.

Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o numerotare corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2009/09/06/lege-nr-79-din-9-aprilie-1998-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-521997-privind-regimul-juridic-al-francizei/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: