Raspunderea pentru faptele de concurenta neloiala


Cadrul legal in materie, respectiv, Legea privind combaterea concurentei neloiale, nr 11/1991, reglementeaza in mod expres faptele de concurenta neloiala care pot atrage retinerea urmatoarelor forme de raspundere: raspundere contraventionala, raspundere penala, raspundere civila

Raspunderea contraventionala care este antrenata in cazul incalcarii prevederilor art. 4. din Legea nr. 11/1991. Sanctiunea contraventionala consta in amenda stabilita in cuantum fix ce se aplica de catre departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice ce a preluat atributiile Oficiului de Concurenta, (Directia Ajutor de stat. Practici neloiale. Preturi reglementate) fie din oficiu, fie la sesizarea/plangerea unui partii vatamate ce justifica astfel interesul legitim, fie la a sesizarea Camerelor de Comert si Industrie.
Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice. Termenul de prescriptie aplicabil in aceasta materie este termenul general de 3 ani.
Extras din Legea nr.11/1991
ART. 4
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) incalcarea de catre persoanele fizice a interdictiilor prevazute la art.
36 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si asociatati comerciale;
b) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui conerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;
c) dezvaluirea de catre salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia, catre un concurent;
d) incheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea uner prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare;
e)incheierea de contracte prin care cumparatorul ar urma sa primeasca un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorti sau de hazard;
f) comunicarea sau raspindirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa-i creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti;
g) comunicarea sau raspindirea, de catre un comerciant, de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau marfurilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunul mers al intreprinderii.
Comunicarea facuta confidential este socotita un act de concurenta neloiala numai cind autorul comunicarii stia ca faptele nu corespund adevarului;
h) oferirea, promiterea sau acordarea – mijlocit sau nemijlocit – de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa, ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;
i) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;
j) concedierea unor salariati ai unui comerciant, in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul dezorganizarii activitatii sale.
Contraventiile de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la
20.000 lei, cele de la lit. b)-e) cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei, iar cele de la lit. f)-j) cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei.
Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.
Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, de catre salariati anume imputerniciti de camerele de comert si industrie teritoriale sau de Inspectia comerciala de stat. Agentii constatatori aplica o data cu constatarea contraventiei si o amenda.
Contraventiilor prevazute la alin. 1 li se aplica dispozitiile Legii nr.32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Raspunderea penala in cazul savarsirii infractiunilor prevazute si sanctionate de art. 5 din Legea nr. 11/1991. Actiunea penala se pune in miscare la plângerea partii vatamate ori la sesizarea Camerelor de Comert si Industrie Teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor imputernicite de Directia Ajutor de stat. Practici neloiale. Preturi Reglementate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Extras din Legea nr.11/1991
ART. 5
Constituie infractiune de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la doi ani sau cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei:
a) intrebuintarea unei firme, unei embleme, unor desemnari speciale sau a unor ambalaje de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
b) producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea in vinzare sau vinzarea unor marfuri purtind mentiuni false privind brevetele de inventii, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau comerciantului, in scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.
Pentru mentiuni false asupra originii marfurilor se inteleg orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr-o anumita localitate, intru-un anumit teritoriu sau intr-un anumit stat.
Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, afara de cazul cind denumirea este insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine.

Raspunderea civila. Actiunea civila prin care reclamantul solicita instantei competente sa il oblige pe parat – autorul/autorii faptei de concurenta neloiala – sa inceteze, sa inlature actul de concurenta neloiala, sa restituie documentele insusite in mod ilicit de la detinatorul legitim si sa plateasca daca este cazul daune pentru prejudiciile cauzate, este desemnata in literatura de specialitate ca actiune in concurenta neloiala. Dreptul la actiune in concurenta neloiala consacrat de lege se prescrie în termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la data savîrsirii faptei
Instanta competenta material sa solutioneze aceasta actiune este Tribunalul iar competenta teritoriala este determinata de locului savârsirii faptei sau de sediul paratului sau inculpatului; in lipsa unui sediu fiind competent tribunalul domiciliului paratului sau inculpatului. In ceea ce priveste natura acestei forme de raspundere, precizam ca opinia majoritara este in sensul considerarii acesteia ca avand natura delictuala de tip special.De cele mai multe ori aceste actiuni sunt insotite de ordonanta presedintiala, prin care se solicita instantelor ca pana la solutionarea actiunii principaler sa dipusa incetarea practicii comerciale neloiale.O alta masura speciala ce poate fi aplicata de catre instanta de judecata este aceea a obligarii autorului faptei la publicarea hotararii resp[ective de sanctionare in presa pe cheltuiala sa.
In practica cele mai dese cazuri de concurenta neloiala constau in folosirea fara drept a unei firme, inventii, marci, indicatii geografice unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2009/09/06/raspunderea-pentru-faptele-de-concurenta-neloiala/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: