Motive pentru exercitarea contestatiei in anulare


Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare:

– cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii;

– cand hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta. * Necompetenta este de ordine publica in urmatoarele situatii:

– pricina nu este de competenta instantelor judecatoresti;

– pricina este de compententa unei instante de alt grad;

– pricina este de competenta unei instante de alt grad si partile nu o pot inlatura. ** Contestia poate fi facuta in cazurile de mai sus numai daca motivele amintite nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului. Cu toate acestea, calea de atac poate fi primita, cand aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond.

Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu constestatie in anulare cand:

– dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale ;

– instanta respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Reclame

avocat Alice Strecheanu › Tools — WordPress


avocat Alice Strecheanu › Tools — WordPress.

CONTESTATIA IN ANULARE


Contestatia in anulare constituie o cale extraordinara de atac,reglementata de art.317-321 c.proc.civ.,prin care ,partea interesata poate cere retractarea unei hotariri irevocabile,pentru motive limitativ prevazute de lege si numai daca motivele respective nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.Cazurile in care se poate face contestatie in anulare sint expres prevazute de disp. art. 317-318 c.proc.civ.si se refera la erori de drept si vicii de procedura.Contestatia se introduce la instanta a carei hotarire se ataca si se poate face inainte de inceperea executatii si in timpul ei,pina la savarsirea ultimuli act de executare(vezi art.319 c.proc.civ)
Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere,cu citarea partilor.Hotarirea data in contestatie este supusa acelorasi cai de atac ca si hotarirea atacata(art.320 c.proc.civ).Termenul introducerii contestatiei este de 15 zile de la data cind contestatorul a luat cunostinta de hotarire,dar nu mai tirziu de un an de la data cind hotarirea a ramas irevocabila.
art.317 c.proc.civ
Hotaririle irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare,ptr. motivele aratate mai jos,numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:
Motive care pot fi invocate:
1.   cind procedura de chemare a partii,pentru ziua in care s-a judecat pricina,nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii;
2.cind hoatrirea a fost data de judecatori cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta.
(2)Cu toate acestea,contestatia poate fi primita ptr. motivele aratate mai sus,in cazul in care aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs,dar instanta le-a respins ptr. ca aveau nevoie de verificari de fapt,sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond.
art.318 c.proc.civ.

Hotaririle instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie ,cind dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cind instanta,respingind recursul sau admitindul numai in parte,a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Contestatia in anulare,fiind o cale extraordinara de atac ,depunerea ei nu suspenda executarea,insa in practica judiciara,instanta investita cu judecarea contestatiei are dreptul sa incuviinteze suspendarea executarii hotaririi atacate,pina la solutionarea contestatiei in anulare,cu conditia darii unei cautiuni(art.319′ c.proc.civ coroborat cu art.403 c.proc civ)